Elektrotechnika ir elektronika

Elektrotechnika yra inžinerijos sritis, iš esmės susijusi su elektros, elektronikos ir elektromagnetizmo tyrimais bei taikymu. Ji apima daug įvairių posričių, kaip antai: elektronika, kompiuteriai, energetika, telekomunijacijos, valdymo sistemos, radioelektronika ir signalų apdorojimas.

Elektrotechnika apima ir elektronikos inžineriją. Elektrotechnika sprendžia problemas, susijusias su tokiomis sistemomis, kaip elektros srovės perdavimo įrenginiai ir elektros mašinos, o elektronikos inžinerija tiria elektronines sistemas, įskaitant kompiuterius, ryšių sistemas, integrines grandines ir radarus.

Vertinant kitu aspektu, galima sakyti, kad inžinieriai elektrikai paprastai sprendžia problemas, susijusias su elektros energijos perdavimu, o inžinieriai elektronikai – ieško, kaip panaudoti elektros energiją informacijos apdorojimui.