Tööõigus

Meie büroo omab laialdasi teadmisi ja pikaajalisi kogemusi tööõiguse valdkonnas. Konsulteerime tööandjaid ja töötajaid töösuhete alustamisel, muutmisel ja lõpetamisel, samuti kollektiivlepingute korral. Esindame kliente töövaidlustes.

Osutame järgmiseid teenuseid:

  • töölepingute koostamine, vastutuslepingute koostamine jm;
  • saladuse hoidmise kohustuse ja konkurentsipiirangu vormistamine;
  • sisekorralduseeskirjade koostamine, ärisaladuse hoidmise kohustuse formuleerimine ja teiste ettevõtte siseste dokumentide ettevalmistamine;
  • töötajate koondamise, ümberpaigutamise, töölevõtmise ja lepingu ülesütlemise osas konsulteerimine;
  • kollektiivlepingute ja kollektiivvaidluste alane nõustamine;
  • tööohutuse ja töötervishoiu nõuete alane konsulteerimine;
  • töövaidlustes ja läbirääkimistel klientide esindamine.

 

Spetsialistid:

Mykolas Jakutis
Valdemaras Kovalevskis
Maria Silvia Martinson
Vilius Martisius