Euraasia patendid

Euraasia patendisüsteem on riikideülene süsteem intellektuaalomandi kaitseks, kuhu kuulub praeguse hetke seisuga 8 endist Nõukogude Liidu riiki – Venemaa, Valgevene, Armeenia, Aserbaidžaan, Kõrgõzstan, Kasahstan, Tadžikistan, Türkmenistan.

Euraasia Patendiorganisatsioon (EAPO) on regionaalne organisatsioon, mis on asutatud Euraasia Patendikonventsiooni (EAPC) alusel, kattes suure regionaalse Euraasia turu järgmiste  riikide osas: Venemaa, Valgevene, Armeenia, Aserbaidžaan, Kõrgõzstan, Kasahstan, Tadžikistan, Türkmenistan. Euraasia Patendikonventsioon (EAPC) allkirjastati 9. septembril 1994. aastal Moskvas, Venemaal, ning see jõustus 12. augustil 1995.a. Patentsuse kriteeriumid Euraasia seadusandluses vastavad PCT regulatsioonidele, Euroopa Patendikonventsioonile (EPC) ja arenenud riikide seadusandlusele. Leiutistel on PCT avalduste regionaalfaasi esitamine 31 kuud vastavalt PCT artiklile 39.

Me pakume Euraasia patendiga seonduvate teenuste täispaketti, sealhulgas:

  • ettevalmistavad tööd enne Euraasia patenditaotluse esitamist;
  • tõlketööd vene keelde;
  • Euraasia patenditaotluse esitamine EAPO-sse ning selle menetlemine;
  • tähtaegade pikendamine ja ennistamine;
  • formaalse ja sisulise ekspertiisi algatamine;
  • ametlikele päringutele vastamine;
  • Euraasia patendi väljaandmisega seotud dokumentatsiooni haldamine;
  • Euraasia patendi jõushoidmine EAPO-le aastalõivude maksmisega;
  • leiutise litsentsi, ülemineku lepingute vormistamine ja registreerimine;
  • klientide huvide kaitsmine patendi õiguskaitsega seotud vaidlustes.

 

Spetsialistid: