Äriõigus

Meie advokaatidel on pikaajaline kogemus äriõiguse valdkonnas, mistõttu pakume teenuste täispaketti: ettevõttele vajalike dokumentide koostamine ja esitamine registreerimiseks, äriühingute reorganiseerimine või restruktureerimine,  äriühingute likvideerimine ja klientide esindamine pankrotimenetluses. Oleme osalenud mitmete suurte äriühingute reorganiseerimisel (Mažeikiu pienine AB ja Pasvalio surine AB ühinemine Pieno žvaigždes AB-ks; Kauno pienas AB liitumine Pieno žvaigždes AB-sse; nelja vanametalli firma ühinemine üheks – Antrimeta UAB; Preventa UADB omandamine ERGO Lietuva UAB poolt). Oleme ühtlasi koostanud ja ellu viinud ühinemise ja jagunemise projekte nagu Dainava AB, Verpstas NT AB, Lietuvos paminklai UAB ja Gotas UAB.

Osutame järgmiseid teenuseid:

 • konsulteerimine äriühingu juriidilise vormi, ärimudeli ning juhtimisstruktuuri valikul;
 • erinevate äriühingute ning teiste juriidiliste isikute asutamine;
 • ühinemisdokumentide koostamine ja parandamine, sisedokumentide koostamine ja parandamine (protseduurireeglid, juhised);
 • konsulteerimine reorganiseerimisel ja restruktureerimisel (ühinemised, jagunemised), valmistame ette reorganiseerimise tingimusi ning osutame seotud teenuseid;
 • täidame pankrotihalduri ülesandeid;
 • pankroti- ja likvideerimisprotseduuri raames konsulteerimine, likvideerimisteenuse osutamine;
 • kapitali suurendamise ja vähendamise osas konsulteerimine;
 • tööõigusalane nõustamine, töötajatega täiendavate lepingute sõlmimine (saladuse hoidmise kohustus, konkurentsikeeld jt), töökirjeldused, regulatsioonid;
 • maksualastes küsimustes nõustamine, klientide esindamine maksuvaidlustes;
 • ettevõtete ning aktsionäride/osanike esindamine erinevates vaidlustes;
 • ettevõtete õigusliku auditi läbiviimine, üldistes küsimustes nõustamine.

 

Spetsialistid:

Mykolas Jakutis
Valdemaras Kovalevskis
Vilius Martisius
Erikas Saukalas