Masinaehitus

Masinaehitus on tehnikavaldkond, kus rakendatakse füüsika ja materjaliteaduse printsiipe masinate analüüsimiseks, disainimiseks, tootmiseks ja hooldamiseks. Masinaehituses kasutatakse kuumust ja mehaanilist võimsust masinate ning tööriistade disainimisel, tootmisel ja opereerimisel.

Masinaehitus on otseselt seotud mehaanika, kinemaatika, termodünaamika, materjaliteaduse, struktuurianalüüsi ja elektriga. Insenerid kasutavad eelmainitud printsiipe koos erinevate metoodikatega, sh arvutil baseeruv inseneritöö ja toote eluringi juhtimine tootmiskeskuste, tööstusliku varustuse ja masinavärgi, kuumutamis- ja jahutamissüsteemide, transpordisüsteemide, lennumasinate, veesõidukite, robootika, meditsiiniliste vahendite ja muu disainimiseks ning analüüsimiseks.

Masinaehituse teadus kerkis esile 19. sajandil seoses füüsikavaldkonnas toimuvate arengutega. Masinaehitus on jätkuvalt arenev valdkond, mis käib kaasas tehnoloogias toimuvate muudatustega ning tänapäeval tegelevad insenerid muuhulgas mehhatroonika ja nanotehnoloogia valdkondadega.

Spetsialistid:

Dr. Jacekas Antulis
Dr. Regimantas Bareikis
Dr. Eugenijus Keras
Olga Kouznetsova
Reda Zaboliene