Kinnisvara- ja ehitusõigus

Omame pikaajalist kogemust ettevõtete ning füüsiliste isikute nõustamisel kinnisvara omandamise ja müügi, samuti kasutuslepingute lõpetamise, tähtajaliste lepingute seonduvas ning muudes küsimustes. Meie advokaadid pakuvad loovaid ning realistlikke lahendusi kinnisvaraarenduse projektide raames. Aitame klientidel kontrollida ehitustegevuses ja kinnisvaraarenduses tekkivaid riske.

Meil on kogemus ka territoriaalplaneeringuga seotud küsimustes, mis on vahetult seotud kinnisvaraarendusega. Aitame klientidel analüüsida olemasolevaid võimalusi, hinnata riske, lahendada õiguslikke vaidlusi ja leida optimaalseid lahendusi. Pakume innovatiivseid ja majanduslikult kasulikke õiguslahendusi.

Kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonnas osutame järgmiseid teenuseid:

  • konsulteerimine kinnisvaraarenduse ja ehitusega seotud küsimustes;
  • omandatud kinnisvara õigusliku analüüsi läbiviimine, dokumentide ülevaatamine ning ettevalmistamine tehinguteks;
  • erinevate kinnisvaraga seotud dokumentide ettevalmistamine (müügileping, kasutuslepingud jms);
  • territoriaalplaneeringutega seotud küsimustes nõustamine (detailplaneeringu koostamine), klientide esindamine planeerimisel, projekti ühtlustamisprotseduurid;
  • hüpoteegi, servituutide, kasutusvalduse, pandi ja kasutuslepingutega seotud küsimustes nõustamine;
  • klientide esindamine õiguslikes vaidlustes, mis seonduvad territoriaalplaneeringu, kinnisvara ostu-müügi, ehitustööde, kasutuslepingute või muuga;
  • kinnisvara jagamise protseduuride konsulteerimine, kaasomanike puhul kasutuskorra kindlaksmääramisel abistamine, klientide esindamine kaasomaniga seotud küsimustes;
  • kinnisvaraga seotud õiguste taastamise ja pärimise küsimustes nõustamine.

 

Spetsialistid:

Mykolas Jakutis
Valdemaras Kovalevskis
Vilius Martisius