Patendibüroo RestMark Metida poolt pakutavad teenused

– igakülgne nõustamine intellektuaalomandi õiguskaitse alastes küsimustes, eelkõige tööstusomandi valdkonnas (kaubamärgid, tööstusdisainilahendused, geograafilised tähised, samuti leiutised ja kasulikud mudelid);

– esindamine Eesti Patendiametis, Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis ja kohtutes kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste, leiutiste ja kasulike mudelite õiguskaitse tagamisel ja vaidluste lahendamisel;

– esindamine Euroopa Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM) ja Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonis (WIPO) kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreerimise korraldamisel;

– kaubamärgi registreerimine: kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste tähiste registreerimisdokumentide ettevalmistamine ning registreerimismenetluse korraldamine nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka kõigis välisriikides;

– kaubamärgiotsingute tegemine Eesti, Euroopa Ühenduse ja rahvusvaheliste kaubamärkide registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärkide andmebaasides;

– nõustamine tööstusomandi alaste vaidluste lahendamisel, läbirääkimistel, lepingute koostamisel;

– kaubamärgi kujunduse väljatöötamine.