EDULOOD

Reda Žabolienė ja Ruta Olmane figureerivad maailma juhtivate intellektuaalomandiga tegelevate naiste TOP 250-s

Maailma üks tuntumaid intellektuaalomandile suunatud ajakirju Managing Intellectual Property andis METIDA Advokaadibüroole Zaboliene ja Partnerid 2017. aastal väga kõrged hinnangud. Leedus on METIDA-t hinnatud kõrgelt kõigis neljas valdkonnas: patendivaidlused, patendikaitse, kaubamärkide kaitse ning kaubamärkide- ja autoriõigusega seotud vaidlused. METIDA on välja toodud kaubamärgivaidluste osas ka Lätis.

Täpsem info hinnangute kohta on kättesaadav siit: https://www.ipstars.com/firms/metida/f-729#/rankings.

Managing Intellectual Property on eraldi välja toonud METIDA juhtivpartneri Reda Žaboliene (vandeadvokaat, Euroopa patendivolinik, EL-i kaubamärgi- ja disainivolinik) ning METIDA assotsieerunud partneri Ruta Olmane (ECTA president, EL-I kaubamärgi- ja disainivolinik) ning nimetanud nad maailma juhtivate intellektuaalomandiga tegelevate naiste TOP 250-s.

Kogu TOP 250 on kättesaadav siit:  https://www.ipstars.com/articles/the-top-250-women-in-ip-2017/arllrilz.

METIDA on eelnimetatud ajakirja poolt välja toodud ühe parima ettevõttena kaubamärkide, patentide ja autoriõiguse valdkonnas Baltikumis juba alates 1999. aastast.

METIDA hinnati intellektuaalomandi valdkonnas kulla vääriliseks

Õigusvaldkonna teejuht The World’s Leading Trademark Professionals 2017 pärjas METIDA Advokaadibürood Zaboliene ja Partnerid kullaga ning nimetas neid juhtivateks professionaalideks intellektuaalomandi valdkonnas. Teejuhis on eraldi välja toodud METIDA juhtivpartner Reda Žabolienet kui üks parimaid spetsialiste Leedus. Seejuures rõhutati tema kõrget kompetentsust, pikaajalist kogemust ja professionaalsust. Samuti juhiti tähelepanu METIDA assotsieerunud partnerile Inga Lukauskienele tema ulatuslike teadmiste ja ekspertiisi tõttu kaubamärgi- ja autoriõiguse valdkonnas.

Täpsem info on kättesaadav siit: http://www.worldtrademarkreview.com/WTR1000/Rankings/Detail.aspx?g=f80755b6-f5ed-4c5d-bf4a-e9f41c48a829.

The Legal 500 soovitab METIDA Advokaadibürood Zaboliene ja Partnerid

Õigusvaldkonna teejuht The Legal 500, mis on tunnustatud õigusvaldkonna spetsialistide poolt ülemaailmselt, andis esimese taseme reitingu METIDA Advokaadibüroole Zaboliene ja Partnerid ning nimetas neid ühena parimatest spetsialistidest intellektuaalomandi valdkonnas. Teejuhi soovituse on METIDA pälvinud juba mitmel aastal.

Lisaks eelmainitud kõrgele hinnangule on teejuhis eraldi välja toodud METIDA spetsialistid Reda Žaboliene, Inga Lukauskiene ja Erikas Saukalas – neid nimetati suurepäraste vandeadvokaatidena intellektuaalomandi valdkonnas.

Prestiižne giid The Legal 500 on hinnanud METIDA bürood juba 2009. aastast.

Täiendav info hinnangute kohta on kättesaadav siit: http://www.legal500.com/c/lithuania/intellectual-property.

METIDA sai esimese taseme hinnangu õigusvaldkonna teejuhilt Chambers Europe

Euroopa õigusvaldkonna teejuht Chambers Europe nimetas METIDA Advokaadibürood Zaboliene ja Partnerid ühe juhtiva büroona intellektuaalomandi valdkonnas Leedus.

Teejuhi koostajad, kes andsid METIDA-le esimese taseme hinnangu intellektuaalomandi valdkonnas, on rõhutanud, et METIDA meeskond on tuntud laiahaardeliste teenuste pakkumise poolest (patendid, kaubamärgid, disainid, autoriõigus ja võltsingute vastane võitlus).

Chambers Europe tõi välja, et juhtivpartner Reda Žaboliene on tähelepanuväärne praktik: teda on tunnustatud tõelise spetsialistina, kes on oskuslikult ehitanud üles oma büroo ja esindab kliente edukalt.

Chambers Europe hindab intellektuaalomandi õigusele keskendunud büroosid Leedus iga-aastaselt. Teejuht on andnud METIDA-le kõrgemaid hinnanguid juba 2007. Aastast. Chambers and Partners on avaldanud giidi Chambers Europe juba üle kümne aasta ning nende poolt antavaid hinnanguid käsitletakse õigusvaldkonnas väga autoriteetsetena.