Startuoliai

People Planning in a Conference and Innovation Concept

⇒ Pasirūpink savo verslo idėjos apsauga nuo pat jos sukūrimo momento:

 • Laikyk verslo idėją paslaptyje, o prieš atskleisdamas ją kitiems, sudaryk komercinės paslapties apsaugos sutartį
 • Pateik paraišką įregistruoti prekių ženklą, prieš pradėdamas jį naudoti
 • Neatskleisk išradimo ir pateik paraišką gauti patentą
 • Neatskleisk ir užregistruok gaminio dizainą prie pradėdamas juo prekiauti
 • Atmink, jog autorių teisės į kūrinį (įskaitant ir kompiuterių programas) ir duomenų bazes yra saugomos nuo jo sukūrimo momento bei tam nereikia papildomų registracijos procedūrų.

 

⇒ Sudaryk jungtinės veiklos sutartį su savo partneriais, kurioje:

 • Užsibrėžk bendrus tikslus
 • Aptark verslo idėjos įgyvendinimo ir veiklos finansavimo formas
 • Nusistatyk partnerių funkcijas, teises ir pareigas, atsakomybę ir ginčų sprendimo tvarką
 • Aptark klausimus, susijusius su intelektinės nuosavybės pasidalijimu ir naudojimusi bei konfidencialia informacija

 

⇒ Būk apdairus rinkdamasis investuotoją savo verslo idėjos įgyvendinimui:

 • Pasitikrink potencialių investuotojų patikimumą iš anksto, o prieš pradėdamas derybas, sudaryk su jais konfidencialumo sutartis
 • Įtvirtink preliminarius susitarimus ketinimų protokolu
 • Išanalizuok investavimo sutarties sąlygas ir prieš pasirašydamas ją įvertink galimas rizikas
 • Sudaryk akcininkų sutartį užtikrindamas savo interesų apsaugą

 

⇒ Pasirink tinkamą veiklos formą:

 • Neskubėk steigti juridinio asmens, galbūt pradžioje pakaks vykdyti individualią veiklą
 • Prieš steigdamas juridinį asmenį, įvertink kuri forma tavo atveju yra tinkamiausia (IĮ, MB, UAB, AB, ar VŠĮ)

 

⇒ Net ir pradėjęs veiklą, nepamiršk savo verslo idėjos apsaugos:

 • Sureguliuok santykius su darbuotojais dėl teisių į intelektinę nuosavybę
 • Sudaryk licencines ar teisių perdavimo sutartis su verslo partneriais