Kopienas dizainparaugi

Dizainparaugs ir preces vai tā daļas un/vai tās rotājumu īpašu sastāvdaļu – līniju, kontūru, krāsu, formas, tekstūras un/vai materiāla – ārējais izskats.

Kopienas dizainparauga reģistrācija piešķir aizsardzību visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Pēc jebkuras Eiropas Savienības paplašināšanās nākotnē, katrs reģistrēts dizainparaugs tiks automātiski attiecināts uz jaunajām dalībvalstīm. Kopienas dizainparaugu reģistrācija novērš to, ka jebkura trešā persona izmanto identisku vai līdzīgu preces dizainu kādā Eiropas Savienības valstī

Kopienas dizainparauga reģistrēšanas veidi

  • Kopienas dizainparauga pieteikuma iesniegšana ES Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (OHIM);
  • Starptautiska dizainparauga reģistrācija saskaņā ar Hāgas konvenciju.

Reģistrētais Kopienas dizainparaugs ir aizsargāts 25 gadus un ir atjaunojams ik pēc pieciem gadiem.

Kopienas dizainparaugs ir ieteicams vairāku iemeslu dēļ.

Šajā jomā mēs:

  • izvērtējam, vai Kopienas dizainparauga reģistrācijas procesā esošais preces attēlā ir ietverts individuāls raksturs un vai tas nepārkāpj iepriekš reģistrēto dizainparaugu īpašnieku tiesības, t.i., mēs novērtējam dizainparauga reģistrācijas iespēju, pirms veikt jebkādus reģistrācijas pasākumus
  • sagatavojam dokumentus Kopienas dizainparauga reģistrācijai;
  • kontrolējam Kopienas dizainparauga reģistrācijas dokumentu spēkā esamību un atjaunošanu;
  • sagatavojam un reģistrējam līgumus attiecībā uz Kopienas dizainparauga tiesību nodošanu, ieķīlāšanu un licences līgumus;
  • izvēlamies optimālos dizainparauga aizsardzības veidus un konsultējam par citiem būtiskiem Eiropas Kopienas aizsardzības jautājumiem;
  • veicam reģistrēto Kopienas dizainparaugu uzraudzību.

 

Visi iepriekš minētie pakalpojumi ir pieejami Igaunijā, Latvijā un Lietuvā

Speciālisti:

Igaunija Latvija Lietuva
Margit Järvik Evgenia Gainutdinova Violeta Sutkiene
Maria Silvia Martinson Ruta Olmane Audrone Tauriene
Kaie Puur Reda Zaboliene
Aivija Zilione