Kopienas preču zīmes

Kopienas preču zīme (CTM) var sastāvēt no jebkuriem apzīmējumiem, ko var attēlot grafiski (īpašvārdi, zīmējumi, burti, cipari, estētiski vai iepakojuma attēli), kamēr vien tas ļauj atšķirt uzņēmumu preces un pakalpojumus.

CMT sistēma veiksmīgi darbojas kopš 1996. gada. Reģistrēto CTM automātiski attiecina uz ES dalībvalstīm.

CMT piešķir tās īpašniekam ekskluzīvas tiesības aizliegt trešajām personām izmantot identisku vai līdzīgu preču zīmi komerciālos nolūkos jebkurā no ES dalībvalstīm. OHIM reģistrācijas procedūra ilgst aptuveni 6 mēnešus (no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz dienai, kad ir piešķirts sertifikāts).

CTM ieteicama vairāku iemeslu dēļ.

Šajā jomā mēs:

  • izvērtējam preču zīmes reģistrācijas iespējas, proti, atbilstību absolūtajam (vai zīmei ir tiesības tikt atzītai par preču zīmi) un relatīvajam (vai preču zīmē ievērotas trešo personu tiesības) pamatojumam pirms CTM reģistrācijas;
  • sagatavojam dokumentus CTM reģistrācijai un tā pārveidošanai nacionālajos Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pieteikumos;
  • uzraugām CTM reģistrācijas spēkā esamību un sagatavojam atjaunošanas dokumentus;
  • veicam CTM uzraudzību: veicam uzskaiti, vai nav reģistrētas identiskas vai līdzīgas preču zīmes;
  • sagatavojam un reģistrējam licencēšanas, ķīlas tiesību, preču zīmes nodošanas līgumus;
  • izvēlamies optimālu stratēģiju CTM reģistrācijai.

 

Speciālisti:

Igaunija Latvija Lietuva
Margit Järvik Evgenia Gainutdinova Violeta Sutkiene
Maria Silvia Martinson Ruta Olmane Audrone Tauriene
Kaie Puur Reda Zaboliene
Aivija Zilione