Ķīmija un biotehnoloģijas, dabaszinātnes

Ķīmijas inženierzinātnes ir inženierzinātņu nozare, kas pielieto fizikālās zinātnes (ķīmiju un fiziku) un/vai dabaszinātnes (bioloģiju, mikrobioloģiju, bioķīmiju), kā arī matemātiku un ekonomiku procesos, kuros izejmateriālus vai ķīmiskās vielas tiek pārveidotas noderīgākos vai vērtīgākos materiālos. Ķīmijas inženierzinātņu divas lielas apakšgrupas iekļauj 1) projektēšanu, ražošanu, cehu un mašinērijas vadību rūpnieciskajos ķīmiskajos un ar to saistītajos procesos („ķīmisko procesu inženieri”); 2) jaunu un pielāgotu vielu izstrādi produktiem, sākot ar ēdieniem un dzērieniem, beidzot ar kosmētiku, tīrīšanas līdzekļiem un farmaceitiskajām vielām un daudz ko citu („ķīmisko produktu inženieri”).

Biomedicīnas inženierzinātne (BMI) ir inženierzinātņu principu un dizaina koncepciju pielietošana medicīnā un bioloģijā veselības aprūpes (diagnostikas vai terapeitiskiem) mērķiem.  Šīs jomas mērķis ir samazināt plaisu starp inženierzinātnēm un medicīnu: tā apvieno tehniskās projektēšanas un problēmu risināšanas prasmes ar medicīnas un bioloģijas zinātni veselības aprūpes izlabošanas nolūkā, tostarp slimību diagnostikai, uzraudzībai un terapijai.

Speciālisti:

Birute Dauderiene
Dr. Rimas Ragalevicius