Darba tiesības

Mūsu firmai ir vispusīgas zināšanas un ilgstoša pieredze darba tiesību jomā. Mēs konsultējam darba devējus un darba ņēmējus par darba tiesisko attiecību izpildi, grozīšanu un izbeigšanu un saistītajām civiltiesiskajām attiecībām, un arī par kolektīvajām darba attiecībām. Mēs pārstāvam darba tiesisko attiecību subjektus darba strīdos.

Piedāvājam šādus pakalpojumus:

  • darba līgumu, atbildības līgumu un citu līgumu ar darbiniekiem sagatavošana;
  • konfidencialitātes un nekonkurēšanas līgumu sagatavošana;
  • iekšējās kārtības noteikumu, komercnoslēpumu aizsardzības noteikumu un citu iekšējo dokumentu sagatavošana;
  • konsultācijas par darbinieku štata samazināšanu, pāreju, darba tiesisko attiecību nodibināšanu un darbinieku atlaišanu;
  • konsultācijas par darba koplīgumiem un kolektīvajiem darba strīdiem;
  • konsultācijas par darba drošību un veselības aizsardzību;
  • pārstāvība darba strīdos un sarunās.

 

Speciālisti:

Mykolas Jakutis
Valdemaras Kovalevskis
Maria Silvia Martinson
Vilius Martisius