Elektroinženiezinātnes un elektronika

Elektroinženierzinātnes ir inženierzinātņu joma, kas vērsta uz elektrības, elektronikas un elektromagnētisma izpēti un pielietošanu.  Tā iekļauj virkni apakšjomu, tostarp, elektroniku, digitālos datorus, enerģētiku, telekomunikācijas, vadības sistēmas, RF elektrotehniku un signālu apstrādi.

Elektroinženierzinātnes var iekļaut arī elektronikas inženierzinātnes.  Ja elektroinženierzinātnes ir vērstas uz tādu problēmu risināšanu, kas saistītas ar sistēmām, piemēram, elektroenerģijas pārvadi un elektriskajiem mehānismiem, tad elektronikas inženierzinātnes ir vērstas uz elektronisko sistēmu, tostarp datoru, komunikācijas sistēmu, integrēto shēmu un radaru izpēti.

No cita skatapunkta raugoties, elektroinženieru uzmanības lokā parasti ir elektroenerģijas izmantošana, lai pārvadītu elektroenerģiju, savukārt elektronikas inženieru prātus nodarbina doma, kā elektrību izmantot informācijas apstrādei.

Speciālisti:

Dr. Jacekas Antulis
Dr. Zigmantas Aukstuolis
Dr. Eugenijus Keras
Olga Kouznetsova
Reda Zaboliene