Eirāzijas patenti

Eirāzijas Patentu sistēma ir starpvalstu sistēma intelektuālā īpašuma aizsardzībai un pašlaik tajā ietilpst 8 bijušās Padomju Savienības valstis, proti, Krievija, Baltkrievija, Armēnija, Azerbaidžāna, Kirgizstāna, Kazahstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna.

Eirāzijas Patentu organizācijas (EAPO) ir reģionāla organizācija, kas izveidota saskaņā ar Eirāzijas Patentu konvenciju (EAPC), kas aptver lielu reģionālu Eirāzijas tirgu ar šādām dalībvalstīm: Krievija, Baltkrievija, Armēnija, Azerbaidžāna, Kirgizstāna, Kazahstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna. Eirāzijas Patentu konvencija (EAPC) tika parakstīta 1994. gada 9. septembrī Maskavā, Krievijā, un stājās spēkā 1995. gada 12. augustā. Patentspējas kritēriji pēc Eirāzijas tiesību aktiem atbilst PCT noteikumiem, Eiropas Patentu konvencijai (EPC), un attīstīto valstu tiesību aktiem. PCT reģionālās posmu fāzes reģistrācija ir 31 mēneši izgudrojumam saskaņā ar PCT 39.  pantu.

Mēs piedāvājam pilnu visu ar Eirāzijas patentiem saistīto pakalpojumu spektru, tai skaitā:

  • sagatavošanas darbi pirms Eirāzijas patenta pieteikuma iesniegšanas;
  • tulkošanas darbi krievu valodā;
  • Eirāzijas patentu pieteikumu lietu iesniegšana/ierosināšana EAPO;
  • elastīga termiņu regulēšana (atjaunošana un pagarināšana);
  • materiālo un formālo pārbaudes procedūru uzsākšana;
  • atbilžu sagatavošana uz oficiālām prasībām;
  • Eirāzijas patenta pieteikuma piešķiršana;
  • piešķirto Eirāzijas patentu gada maksu maksājumu apkalpošana EAPO;
  • izgudrojumu licenču, piešķiršanas līgumu sagatavošana un reģistrācija;
  • klienta interešu pārstāvēšana strīdos par patentu tiesību aizsardzību.

 

Speciālisti: