Eiropas patenti

Eiropas Patentu konvencija (EPK) dod iespēju pieteicējam saņemt patentu vairākās valstīs, pamatojoties uz vienu pieteikumu vienā procedūrā Eiropas Patentu iestādē (EPO). Pēc tam, kad EPO piešķir Eiropas patentu, tas tiek apstiprināts izvēlētās atsevišķās valstīs.

Eiropas Patentu konvencija (EPK) dod iespēju pieteikuma iesniedzējam iegūt patentu vairākas valstis, pamatojoties uz vienotu pieteikumu, izmantojot vienotu, saskaņotu procedūru Eiropas Patentu iestādē. Galvenā ​​Eiropas patenta doma ir patentaizsardzības pieejamība 40 valstīs (38 EPC Līgumslēdzējas valstis un 2 papildu valstis), aizpildot tikai vienu patenta pieteikumu Eiropas Patentu iestādei (EPO) vienā no oficiālajām valodām ​​(angļu, vācu vai franču). Katrā Līgumslēdzējā valstī Eiropas patenta īpašnieks iegūst tādas pašas tiesības, kādas tas iegūtu ar nacionālo patentu. Eiropas patents ir vieglāks un lētāks veids, kā iegūt patentaizsardzību izgudrojumam, ja pieteikuma iesniedzējs izvēlas aizsardzību vismaz četrās Eiropas valstīs.

Ņemot vērā ievērojamo pieredzi Eiropas patenta pieteikumu iesniegšanā un administrēšanā, mēs varam pārstāvēt klientus EPO. Mēs varam piedāvāt klientiem pilnu ar Eiropas patentu saistīto pakalpojumu spektru:

  • Eiropas patentu pieteikumu iesniegšana EPO un klienta interešu pārstāvība visā nogaidīšanas periodā, tai skaitā iepriekšējo rakstu meklēšana, grozījumu un pretenziju apraksts, un grozījumu reģistrēšana;
  • Eiropas meklēšanas ziņojumu izvērtēšana ar rakstiskiem atzinumiem un atbilžu sagatavošana uz tiem;
  • sazināšanās ar EPO ekspertiem pārbaudes procedūras laikā; atbilžu sagatavošana uz oficiālām prasībām;
  • pretenziju tulkojumu sagatavošana un iesniegšana franču un vācu valodā (ja pieteikums sākotnēji tika iesniegts angļu valodā) un drukāšanas un piešķiršanas nodevu maksāšana EPO. Mēs pārraugām Eiropas patenta apstiprināšanu visās pieteicēja izvēlētajās valstīs;
  • Eiropas patenta apstiprināšana visās EPC valstis;
  • gada maksas maksājumu apstrāde, kas maksājami visās EPC valstīs, samaksas datumu kontrole un maksājumu veikšana laikā. Mēs sūtām atgādinājumus klientiem aptuveni trīs mēnešus pirms samaksai paredzētā datuma.

 

Speciālisti:

Renata Anduziene
Dr. Jacekas Antulis
Birute Dauderiene
Evgenija Gainutdinova
Margit Järvik
Dr. Eugenijus Keras
Inga Lukauskiene
Reda Zaboliene