Mehāniskās inženierzinātnes

Mehāniskās inženierzinātnes ir inženierzinātņu disciplīna, kas pielieto fizikas un materiālu zinātnes principus, lai analizētu, plānotu, ražotu un uzturētu mehāniskās sistēmas.  Šī nozare iekļauj siltuma un mehāniskās jaudas ražošanu un lietošanu darbagaldu un darbarīku projektēšanā, ražošanā un pielietošanā.

Mehāniskās inženierzinātnes ir ar mehāniku, kinemātiku, termodinamiku materiālu zinātni, struktūras analīzi un elektrību saistīta inženierzinātņu joma. Mehānikas inženieri pielieto iepriekšminētos pamatprincipus un tādus rīkus kā datorizētās inženierzinātnes un produktu dzīvescikla pārvaldība, lai projektētu un analizētu ražotnes, rūpnieciskās un ražošanas iekārtas, apsildīšanas un dzesēšanas sistēmas, transporta sistēmas, lidaparātus, kuģus, robotiku, medicīniskās iekārtas u.c.

Mehāniskās inženierzinātnes radās deviņpadsmitajā gadsimtā, pateicoties atklājumiem fizikas jomā.  Šī darbības joma ir pastāvīgi pilnveidojusies, ņemot vērā uzlabojumus tehnoloģijās, un mūsdienu mehāniskie inženieri īsteno uzlabojumus tādās jomās kā kompozītmateriāli, mehatronika un nanotehnoloģijas.

Speciālisti:

Dr. Jacekas Antulis
Dr. Regimantas Bareikis
Dr. Eugenijus Keras
Olga Kouznetsova
Reda Zaboliene