Nekustamā īpašuma un būvniecības tiesības

Esam guvuši plašu pieredzi, konsultējot komercsabiedrības un indivīdus par nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu, nomas, īres ar izpirkuma tiesībām, pārvaldības un kopīgas apsaimniekošanas līgumiem. Mūsu juristi piedāvā radošus un racionālus risinājumus nekustamā īpašuma projektu attīstīšanai. Mēs palīdzam saviem klientiem kontrolēt riskus, kuri rodas komplicētajā būvniecības un nekustamā īpašuma attīstīšanas procesā.

Mums ir pieredze arī teritoriālās plānošanas jomā, kas ir cieši saistīta ar nekustamā īpašuma attīstīšanu. Mēs palīdzam saviem klientiem analizēt pieejamās iespējas, izvērtēt riskus, risināt juridiskos strīdus un rast optimālus risinājumus. Piedāvājam inovatīvus un ekonomiski izdevīgus juridiskos risinājumus.

Piedāvājam šādus pakalpojumus nekustamā īpašuma un būvniecības tiesību jomā:

  • konsultācijas par būvniecību un nekustamā īpašuma attīstīšanas jautājumiem;
  • iegādātā nekustamā īpašuma juridisko aspektu analīze, dokumentu pārbaude, sagatavošanās darījumu slēgšanai;
  • nekustamā īpašuma pirkuma, nomas un citu līgumu sagatavošana;
  • konsultācijas par teritoriālo plānošanu (detālplānojuma sagatavošana), klientu pārstāvēšana plānošanas, projektu virzības procedūrās privātajās un valsts iestādēs;
  • nekustamā īpašuma hipotēkas, servitūtu, lietošanas tiesību, ķīlas un nomas darījumus;
  • klientu pārstāvēšana juridiskos strīdos, kas saistīti ar teritoriālo plānošanu, nekustamā īpašuma pirkšanu/pārdošanu, celtniecības darbiem, īpašumu nomu;
  • konsultācijas par nekustamā īpašuma sadalīšanas procedūrām, nosakot lietošanas kārtību starp nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, pārstāvība strīdos starp nekustamā īpašuma kopīpašniekiem;
  • konsultācijas par tiesību uz nekustamo īpašumu atjaunošanu un nekustamā īpašuma mantošanu.

 

Speciālisti:

Mykolas Jakutis
Valdemaras Kovalevskis
Vilius Martisius