Jauns Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums

Latvijā 14.06.2017 stājies spēkā jauns Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums  (AKPL). Jaunā likuma mērķis ir darīt pārskatāmāku un efektīvāku kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbu. Ar jauno likumu tika pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2014/26/EU direktīva par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū.

Ar likumu tiek ievests būtisks jaunums autortiesību aizsardzības jomā , proti, autortiesību īpašniekiem ir ar likumu garantētas tiesības individuāli izsniegt licences savu darbu nekomerciālai izmantošanai arī tad, ja attiecīgās tiesības nodotas kolektīvā pārvaldījuma organizācijai. Kritērijus pēc kuriem tiks noteikta tieši nekomerciālā izmantošana ir uzticēts noteikt autoru organizācijām. Turklat ir ieviests  jauns regulējums arī muzikālo darbu tiešsaistes tiesību licencēšanā, tas ir radīta iespēja šīs licences izsniegt attiecībā uz vairāk nekā vienu Eiropas dalībvalsti.

Attiecīgi  grozījumi veikti arī Autortiesību likumā (ATL), no kura kolektīvā pārvaldījuma organizāciju regulējums tagad pārvietots jaunajā AKPL tekstā.