Reda Zaboliene

Reda Zaboliene

Vadošā partnere, advokāte, patentpilnvarotā, Eiropas patentpilnvarotā, Eiropas Kopienas preču zīmju un dizainparaugu pilnvarotā

emaillinkedin
Izglītība

Maģistra grāds tiesību zinātnē Viļņas Universitātes Juridiskajā fakultātē (integrētās studijas)
Maģistra grāds fizikā Viļņas Universitātes Fizikas fakultātē (integrētās studijas)
Centrālā Patentu zinātnes institūta Sanktpēterburgas filiāle

Specializācija

Intelektuālā īpašuma tiesības, pārstāvība tiesvedības procesos

Runa

Lietuviešu, krievu, angļu

Reda Zaboliene ir zvērināta advokāte, Lietuvas Republikas patentpilnvarotā un Eiropas patentpilnvarotā, Kopienas preču zīmju un dizainparaugu pilnvarotā – praktizējusi intelektuālā īpašuma tiesību jomā kopš 1987. gada. Savas ilgās karjeras laikā viņa ir ieguvusi plašu pieredzi, pārstāvot klientus tiesas procesos par preču zīmēm, dizainparaugiem un izgudrojumiem.

Viņa pārstāv arī Lietuvas un ārvalstu klientus Lietuvas Valsts patentu birojā (SPB), EUIPO un Eiropas Patentu iestādē (EPO). Reda Zaboliene pārstāv Lietuvas Republiku Eiropas Kopienas preču zīmju asociācijā (ECTA) kā Padomes un Tiesību komitejas biedre, Eiropas Patentu institūtā (EPI) kā tiesvedības komitejas biedre.

Reda Zaboliene kopš 1992. gada ir Lietuvas Patentpilnvaroto asociācijas biedre un kopš 2005. gada – Lietuvas Zvērinātu advokātu asociācijas biedre. Viņa ir arī biedre starptautiskajās organizācijās – Starptautiskajā Intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijā (AIPPI), Starptautiskajā Preču zīmju asociācijā (INTA) un Starptautiskajā Intelektuālā īpašuma pilnvaroto federācijā (FICPI).

Reda Zaboliene piedalās starptautiskās konferencēs un viņa ir daudzu, starptautiskos izdevumos publicētu rakstu autore.