STORIES OF SUCCESS

 Reda Zaboliene un Ruta Olmane ir ierindotas starp TOP 250 pasaules nozīmīgākām sievietēm intelektuālā īpašuma jomā

  1. gadā viens no prominentākajiem un vadošajiem starptautiskajiem intelektuālā īpašuma žurnāliem Managing Intellectual Property novērtēja „METIDA” juridisko biroju “Žaboliene and Partners” un piešķīra tam visaugstāko vērtējumu.

Lietuvā METIDA ir atzīta par vienu no vadošajiem uzņēmumiem visās četrās jomās, t. i., patentu tiesvedībā, patentēšanā, preču zīmju reģistrēšanā un strīdos par preču zīmēm un autortiesībām. Profesionālās juridiskās līgumsabiedrības “METIDA” juridiskais birojs “Zaboliene and Partners” saņēma apbalvojumu arī preču zīmju strīdu kategorijā Latvijā.

Sīkāku informāciju par apbalvojumiem lūdzam skatīt šeit > https://www.ipstars.com/firms/metida/f-729#/rankings

Managing Intellectual Property ir pievērsis īpašu uzmanību METIDA vadošajai partnerei, zvērinātai advokātei, Eiropas patentpilnvarotajai un ES preču zīmju un dizainparaugu pilnvarotajai Redai Žabolienei un METIDA asociētajai partnerei, ES preču zīmju un dizainparaugu pilnvarotajai, ECTA prezidentei Rūtai Olmanei un iekļāvis abas pilnvarotās pasaules svarīgāko sieviešu intelektuālā īpašuma jomā TOP 250.

Sīkāku informāciju par apbalvojumiem lūdzam skatīt šeit >> https://www.ipstars.com/articles/the-top-250-women-in-ip-2017/arllrilz

Šis prestižais žurnāls katru gadu nu jau vairāk nekā desmit gadus, t. i., kopš 1999. gada, ir novērtējis METIDA kā vienu no labākajiem uzņēmumiem, kas strādā ar preču zīmju, patentu un autortiesību jautājumiem Baltijas valstīs.

METIDA saņem zelta godalgu par paveikto intelektuālā īpašuma jomā

Juridiskais izdevums The World’s Leading Trademark Professionals 2017. gadā piešķīra zelta godalgu profesionālās juridiskās līgumsabiedrības “METIDA” juridiskajam birojam “Žaboliene and Partners”  kā vienam no vadošajiem speciālistiem intelektuālā īpašuma jomā. Juridiskais izdevums ir īpaši izcēlis vadošo partneri un zvērinātu advokāti Redu Žabolieni, kā vienu no labākajiem intelektuālā īpašuma speciālistiem Lietuvā. Uzsvars tika likts uz ekskluzīvu kompetenci, milzīgu pieredzi un profesionālismu R. Žabolienes darbā intelektuālā īpašuma jomā. Īpaša uzmanība tika pievērsta arī Ingai Lukauskienei, zvērinātai advokātei, profesionālās juridiskās līgumsabiedrības “METIDA” juridiskā biroja “Zaboliene and Partners” asociētajai partnerei, norādot, ka zvērinātajai advokātei ir enciklopēdiskas zināšanas par preču zīmēm un ievērojama pieredze preču zīmju un autortiesību aizsardzībā.

Sīkāku informāciju par apbalvojumiem lūdzam skatīt šeit>>> http://www.worldtrademarkreview.com/WTR1000/Rankings/Detail.aspx?g=f80755b6-f5ed-4c5d-bf4a-e9f41c48a829

Žurnāls The Legal 500 iesaka profesionālās juridiskās līgumsabiedrības “METIDA” juridisko biroju “Žaboliene and Partners”

Neatkarīgais izdevums The Legal 500, kuru augstu vērtē advokāti visā pasaulē, pirmās klases vērtējumu ir piešķīris profesionālās juridiskās līgumsabiedrības “METIDA” juridiskajam birojam “Žaboliene and Partners” kā vienam no labākajiem speciālistiem intelektuālā īpašuma jomā. Izdevums jau vairāk nekā gadu iesaka METIDA kā Lietuvas vadošo advokātu biroju.

Papildus šim advokātu biroja augstajam vērtējumam, METIDA speciālisti Reda Žaboliene, Inga Lukauskiene un Ērikas Saukalas tika rekomendēti arī atsevišķi, izceļot izdevumā tos kā ieteicamākos zvērinātos advokātus intelektuālā īpašuma tiesību jomā.

Prestižais izdevums The Legal 500 vertē Redas Žabolines advokātu biroju METIDA jau kopš 2009. gada.

Sīkāku informāciju par apbalvojumiem lūdzam skatīt šeit>>>http://www.legal500.com/c/lithuania/intellectual-property

Juridiskais izdevums Chambers Europe piešķir MEDITA pirmās klases vērtējumu

Eiropas juridiskais izdevums Chambers Europe ir novērtējis profesionālās juridiskās līgumsabiedrības “METIDA” juridisko biroju “Žaboliene and Partners” kā vienu no Lietuvas vadošajiem advokātu birojiem intelektuālā īpašuma jomā.

Juridiskā izdevuma sastādītāji, kuri piešķīra METIDA pirmās klases vērtējumu intelektuālā īpašuma jomā, uzsvēra, ka METIDA komanda ir pazīstama ar savu plašo intelektuālā īpašuma aizsardzības pakalpojumu klāstu un strādā gan ar patentiem, preču zīmēm, dizainparaugiem un autortiesībām, gan viltojumu apkarošanas lietām.

Chambers Europe atzīmē, ka METIDA vadošā partnere Reda Žaboliene ir ievērojama praktizējošā advokāte. Reitinga veidotāji norāda, ka tirgus komentētāji uzteic vadošo partneri Redu Žabolieni kā īstu profesionāli un labi pazīstamu speciālisti, kas, veidojot savu praksi un pārstāvot klientus preču zīmju jautājumos, ir paveikusi lielisku darbu.

Chambers Europe katru gadu vērtē intelektuālā īpašuma tiesību jomu, izceļot Lietuvas labākos advokātu birojus. Juridiskais izdevums piešķir MEDITA visaugstāko vērtējumu jau kopš 2007. gada. Chambers and Partners publicē izdevumu Chambers Europe jau vairāk nekā 10 gadus, un izdevumā sniegtais advokātu biroju vērtējums tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem un autoritatīvākajiem.

Detalizēts novērtējums ir pieejams šeit > > > https://www.chambersandpartners.com/134/34/editorial/7/1