Saistību tiesības

Gan uzņēmumiem, gan indivīdiem un bezpeļņas organizācijām ir nepieciešama kvalificēta juridiskā palīdzība visos darījumu posmos: sarunu procesā, izvēloties līguma struktūru, veidu, sagatavojot līgumus, koordinējot tos ar partneriem. Esam guvuši vērā ņemamu pieredzi, konsultējot klientus par minētajiem jautājumiem un sagatavojot visu veidu civiltiesiskos līgumus. Mēs veicam juridisko struktūru analīzi un piedāvājam visoptimālākos variantus komerciāliem projektiem un uzņēmumu iegādes/pārņemšanas projektiem un sagatavojam attiecīgus līgumus minētajam nolūkam.

Piedāvājam šādus ar līgumu sagatavošanu saistītus pakalpojumus:

  • komerciālo un civiltiesisko līgumu (pirkuma un pārdevuma, maiņas, pārvadājumu, komisijas, nomas, aizdevuma, kopīgas darbības, kredīta, pakalpojumu, sadarbības, apdrošināšanas līgumi u.c.) sagatavošana;
  • piedalīšanās akciju (daļu) iegādes/ uzņēmējdarbības pārņemšanas darījumos juridisko konsultantu statusā, akciju (daļu) pirkuma/ pārdevuma līgumu, atpakaļpirkuma līgumu, akcionāru (dalībnieku) līgumu sagatavošana;
  • nekustamā īpašuma līgumu, pirkuma/pārdevuma līgumu sagatavošana;
  • visu ar būvniecību saistīto līgumu (projektēšana, uzturēšana, projekta īstenošanas uzraudzība, līgumu slēgšana, apakšlīgumu slēgšana, projektu vadība u.c.) sagatavošana;
  • intelektuālā īpašuma nodošanas un hipotēkas līgumu, licences līgumu sagatavošana;
  • līgumu juridisko aspektu izvērtēšana;
  • konsultācijas par līgumu grozīšanu, izbeigšanu un izpildi;
  • konsultācijas par uzņēmējdarbības projektiem, dalība sarunās.

 

Speciālisti:

Mykolas Jakutis
Valdemaras Kovalevskis
Maria Silvia Martinson
Vilius Martisius
Erikas Saukalas