fbpx
Prekių ženklas Prekių ženklas
Prekių ženklas
Dizainas Dizainas
Dizainas
Patentas Patentas
Patentas
Teisinės konsultacijos Teisinės konsultacijos
Teisinės konsultacijos
Sutartys Sutartys
Sutartys
Autorių teisės Autorių teisės
Autorių teisės
Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų ir autorių teisių Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų ir autorių teisių
Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų ir autorių teisių
PASLAUGOS
Prekių ženklas Prekių ženklas
Prekių ženklas
Dizainas Dizainas
Dizainas
Patentas Patentas
Patentas
Teisinės konsultacijos Teisinės konsultacijos
Teisinės konsultacijos
Sutartys Sutartys
Sutartys
Autorių teisės Autorių teisės
Autorių teisės
Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų ir autorių teisių Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų ir autorių teisių
Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų ir autorių teisių
PASLAUGOS
Autorių teisės
Kodėl verta ginti autorių teises ir gretutines teises?
FINANSINĖ NAUDA
Visuomet galėsite gauti finansinės naudos, nes už autorių teisėmis ar gretutinėmis teisėmis saugomo kūrinio panaudojimą turi būti mokamas finansinis atlygis. Neginant savo teisių, autorius ar teisių turėtojas gali prarasti didelę dalį pajamų.
REPUTACIJA
Kiti asmenys, neteisėtai pakeisdami jūsų kūrinį, gali iškraipyti jo vientisumą, taip padarydami žalą autoriaus vardui ir reputacijai.
APSAUGA
Apsaugosite savo kūrinio ar kito objekto autorystę nuo pasisavinimo. Naudojant kūrinį visuomet turės būti įvardyjamas jo teisėtas autorius.
Metida
Pirma konsultacija nemokama
Kas yra autorių teisės?

Autorių teisės yra išimtinės teisės į kūrinius, kurios atsiranda nuo kūrinio sukūrimo momento. Tam, kad žmogaus sukurtam objektui būtų suteikta autorių teisių apsauga, tai turi būti originalus literatūros, mokslo ar meno kūrinys, kuris yra išreikštas kokia nors objektyvia forma. Autorių teisėmis yra saugomi kūriniai, bet ne idėjos, veiklos metodai ar procedūros. Šiomis teisėmis gali būti efektyviai saugomi autoriaus ekonominiai, kūrybiniai bei teisiniai interesai.

 

Lietuvoje autorių teisių gynimą ir įgyvendinimą apibrėžia Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Autorių teisių apsaugai taip pat taikomos Berno konvencijos nuostatos.

Metida
Turtinės autorių teisės

Autorių teises sudaro turtinės autoriaus teisės ir asmeninės neturtinės autoriaus teisės į jo sukurtą kūrinį. Turtinės autoriaus teisės yra ekonominio pobūdžio – jos suteikia autoriui teisę kontroliuoti bet kokį jo kūrinio panaudojimą, taip pat užtikrina galimybę gauti autoriaus atlyginimą už tokį panaudojimą. Kūrinys gali būti panaudotas įvairiai – išverstas, išleistas, atgamintas, išplatintas, adap-tuotas, viešai parodytas, viešai atliktas ar viešai paskelbtas ir pan. Autoriaus teisių savininkas gali leisti arba uždrausti kitiems asmenims minėtais būdais panaudoti jo kūrinį. Autorius taip pat turi teisę di-sponuoti savo kūriniu – perleisti savo teises į kūrinį ar jo dalį kitiems asmenims.

Autorių teisių apsaugos terminai

Autorinės teisės įstatymu yra saugomos visą autoriaus gyvenimą ir dar 70 metų po jo mirties, o asme-ninės neturtinės autoriaus teisės Lietuvos teritorijoje saugomos neterminuotai. Turtinės autoriaus teisės gali būti paveldėtos pagal testamentą arba vietos įstatymą. Pasibaigus įstatymo numatytam autorių tur-tinių teisių galiojimo terminui, šią autorių teisių apsaugą tęsia Vyriausybės įgaliota institucija – Kultūros ministerija.

Asmeninės neturtinės autoriaus teisės

Asmeninės neturtinės autoriaus teisės apibrėžia autoriaus vardą, reputaciją, garbę ir panašius nematerialius aspektus. Asmeninės neturtinės autoriaus teisės – tai teisės į autoriaus vardą, jo paminėjimą, į autoriaus kūrinio neliečiamybę, draudimą keisti kūrinį kitiems asmenims.

 

Autoriaus teisių į jo kūrinį registracija nėra privaloma. Jei kūrinys atitinka minėtus autorių teisių objekto reikalavimus, šio kūrinio autorius nuo kūrinio sukūrimo momento įgyja turtines ir neturtines autoriaus teises.

Kada reikia autoriaus leidimo naudotis jo kūriniu?

Reikalavimai gauti autoriaus leidimą, norint naudotis jo intelektine nuosavybe, negalioja tuo atveju, kai kūrinys yra kritikuojamas, cituojamas ar kai dalijamasi nuoroda į kūrinį, esantį visiems laisvai prieinamoje interneto svetainėje. Autoriaus leidimo naudoti kūriniui nereikia ir tuomet, kai iš jo ar remiantis tuo kūriniu yra kuriama karikatūra ar parodija. Tai taikoma ir vadinamiesiems skaitmeninės erdvės „memams“ – pastarieji priskiriami parodijos žanrui ir juos kuriantiems asmenims gauti autoriaus leidimo naudotis jo kūriniu nereikia. Visais kitais atvejais autoriaus teisės yra saugomos ir be autoriaus leidimo naudotis jo intelektine nuosavybe draudžiama.

Gretutinės teisės
Kas yra gretutinės teisės?

Gretutinės teisės – tai atlikėjų, fonogramos kūrėjų, transliuotojų, audiovizualinių kūrinių (filmų) pir-mojo įrašo gamintojų teisės, kurios užtikrina jų finansinių, o atlikėjų atveju – ir moralinių, interesų apsaugą. Gretutinių teisių objektu gali būti tiek tiesioginis (gyvas) atlikimas, tiek į laikmeną įrašytas kūrinio atlikimas, fonograma, taip pat audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmasis įrašas, transliuojančios organizacijos radijo ir televizijos transliacija.

 

Lietuvoje gretutinių teisių gynimą ir įgyvendinimą apibrėžia Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Gretutines teises sudaro turtinės teisės ir asmeninės neturtinės teisės.

Turtinės ir neturtinės teisės

Turtinės gretutinės teisės yra ekonominio pobūdžio – jos suteikia išimtinę teisę leisti arba uždrausti panaudoti kūrinių atlikimą, fonogramas, transliacijas, audiovizualinius kūrinius (filmus). Šios teisės taip pat suteikia jų turėtojams galimybę gauti atlyginimą, jeigu minėti objektai yra naudojami.

 

Neturtinės gretutinės teisės yra taikomos tik atlikėjams – jie turi teisę į savo vardą, į savo tiesioginį (gyvą) atlikimą ar atlikimo įrašą. Tai reiškia, kad gyvo atlikimo ar jo įrašo naudotojai turi įvardyti at-likėją, o pastarasis taip pat turi teisę į savo atlikimo neliečiamybę

Gretutinių teisių apsaugos terminai

Gretutinės teisės įgyjamos automatiškai, nuo teisėto viešo atlikimo arba objekto paskelbimo fakto. Šių teisių saugojimo terminas priklauso nuo gretutinių teisių subjekto – teisių turėtojo. Jei gretutinės teisės priklauso atlikėjams, jų asmeninės neturtinės teisės yra saugomos neterminuotą laikotarpį, o gretutinės turtinės teisės galioja 50 metų nuo atlikimo datos. Fonogramų gamintojų teisės galioja 50 metų nuo įrašo padarymo datos. Transliuojančių organizacijų gretutinės teisės galioja 50 metų nuo pirmojo transliacijos viešo perdavimo, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu tas perdavimas įvyko. Audio-vizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojų teisės galioja 50 metų nuo įrašo padarymo datos.

Autorių teisių ir gretutinių teisių paslaugos
Autorių teisių apsaugos strategijos kūrimas

Konsultuojame autorių teisių apsaugos klausimais. Kuriame individualiai situacijai pritaikytą autorių teisių apsaugos strategiją, užtikrinančią optimalią apsaugą bei efektyvų teisių įgyvendinimą.

Autorių teisių registravimas

Atliekame savanorišką, teisių įgyvendinimą užtikrinančią, autorių teisių registraciją.

Autorių ir gretutinių teisių sutarčių rengimas

Rengiame teisių perdavimo, kūrinio užsakymo, licencines, leidybos ir kitas, su autorių ir gretutinėmis teisėmis susijusias, sutartis.

Konsultacijos dėl kompiuterių programų ir duomenų bazių apsaugos

Konsultuojame kompiuterių programinės įrangos ir duomenų bazių apsaugos klausimais.

Autorių teisių apsaugos strategijos kūrimas
Autorių teisių registravimas
Autorių ir gretutinių teisių sutarčių rengimas
Konsultacijos dėl kompiuterių programų ir duomenų bazių apsaugos
TURITE KLAUSIMŲ?
Padėsime Jums rūpimais klausimais

  Mes su Jumis susisieksime!

   ×

   Reikia svetainės jūsų verslui?
   Neturite logotipo?
   Norite atsinaujinti?
   Pasinaudokite ZYRO įrankiais.

   SUSIKURKITE DABAR

   Sklandžiam svetainės veikimui, jūsų naršymo patirties gerinimui bei rinkodarai naudojame slapukus. Spausdami sutinku ar toliau naršydami svetainėje, Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti – Daugiau informacijos.